DZIAŁANIA DODATKOWE

KLIENT

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

Regularna współpraca z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej przy promocji konkursu Lady D. Prowadzenie kampanii reklamowej, współpraca z influencerami oraz marketing szeptany.

OPIS
DZIAŁAŃ

Wspieranie inicjatyw społecznych jest niezwykle bliskie naszym sercom, dlatego co roku angażujemy się w promocję konkursu Lady D. oraz Gentlemen D. organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Odpowiadamy za kampanie reklamowe kierujące do formularza zgłoszeniowego na WWW, współprace z influencerami oraz marketing szeptany.

Działania prowadzimy tylko na terenie Mazowsza i kierujemy do wąskiej grupy docelowej - bliskich osób z niepełnosprawnością.

KREACJE I WYNIKI

Dotarliśmy do ponad 300 000 użytkowników, a do formularza przekierowaliśmy ponad 7000 zainteresowanych osób!

>